O kvalite firmy hovoria už ňou zrekonštruované objekty, ako sú objekty sakrálnej architektúry po celom území Slovenska zaradené do kultúrneho dedičstva UNESCO:

 • lesnícke a poľovnícke múzeum – Sv. ANTON
 • hrad Stará Ľubovňa
 • objekty námestia historické jadro Spišská Sobota – Poprad
 • Cintorín nemeckých vojakov – Hunkovce
 • ľudový dom Vlkolinec, Liptovské múzeum
 • realizácia ozdobných altánkov, oplotenia, víkendových chát a oddychových zariadení.
 • Rekonštrukcia chrámu sv. Mikuláša – Bodružal
 • Rekonštrukcia chrámu sv. Mikuláša biskupa – Ruská Bystrá
 • Kostol sv. Františka z Assisi – Hervartov
 • Čiastočná rekonštrukcia chrámu sv. Michala z archanjela – Inovce
 • Rekonštrukcia chrámu sv. Michala archanjela – Šemetkovce
 • Rekonštrukcia chrámu Bohorodičky – Korejovce
 • Rekonštrukcia chrámu sv. Mikuláša – Zboj
 • Rekonštrukcia chrámu sv. Bazila Veľkého – Krajné Čierno
 • Rekonštrukcia chrámu Ochrany Bohorodičky – Mikulášová
 • Rekonštrukcia chrámu Ochrany Bohorodičky – Nižný Komárnik
 • Rekonštrukcia chrámu sv. Bazila Veľkého – Hrabová Roztoka
 • Rekonštrukcia oplotenia cintorína nemeckých vojakov – Hunkovce
 • Kompletná rekonštrukcia dreveného artikulárneho a. v. kostola – Svätý Kríž
 • Rekonštrukcia chrámu Stretnutia Pána so Simeonom – Kožany
 • Rekonštrukcia chrámu sv. Lukáša – Brežany