Referencie

skipmenu
Obrazok
top_img-harcar.jpg 
top_img-harcar.jpg
Nachádzate sa : 

tomenu

kvalitu firmy charakterizujú už ňou zrekonštruované objekty ako sú: objekty sakrálnej architektúry po celom území Slovenska zaradené do kultúrneho dedičstva UNESCO

 • lesnícke a poľovnícke múzeum - Sv. ANTON
 • hrad Stará Ľubovňa
 • objekty námestia historické jadro Spišská Sobota - Poprad
 • Cintorín nemeckých vojakov - Hunkovce
 • ľudový dom Vlkolinec, Liptovské múzeum
 • realizácia ozdobných altánkov, oplotenia, víkendových chát a oddychových zariadení.
 • Rekonštrukcia chrámu sv. Mikuláša - Bodružal
 • Rekonštrukcia chrámu sv. Mikuláša biskupa - Ruská Bystrá
 • Kostol sv. Františka z Assisi - Hervartov
 • Čiastočná rekonštrukcia chrámu sv. Michala z archanjela - Inovce
 • Rekonštrukcia chrámu sv. Michala archanjela - Šemetkovce
 • Rekonštrukcia chrámu Bohorodičky - Korejovce
 • Rekonštrukcia chrámu sv. Mikuláša - Zboj
 • Rekonštrukcia chrámu sv. Bazila Veľkého - Krajné Čierno
 • Rekonštrukcia chrámu Ochrany Bohorodičky - Mikulášová
 • Rekonštrukcia chrámu Ochrany Bohorodičky - Nižný Komárnik
 • Rekonštrukcia chrámu sv. Bazila Veľkého - Hrabová Roztoka
 • Rekonštrukcia oplotenia cintorína nemeckých vojakov - Hunkovce
 • Kompletná rekonštrukcia dreveného artikulárneho a. v. kostola - Svätý Kríž
 • Rekonštrukcia chrámu Stretnutia Pána so Simeonom - Kožany
 • Rekonštrukcia chrámu sv. Lukáša - Brežany